HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Ngày 19/5/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tư vấn cho sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế ý ...

[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 06/2023

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiế thính (CED) thông báo chiêu sinh lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính Khóa 73. ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 72 – BUỔI 5

Ngày 23/04/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu Cơ bản cho 25 học viên bao gồm: 12 ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 72 – BUỔI 4

Ngày 16/04/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu Cơ bản cho 31 học viên bao gồm: 15 ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 72 – BUỔI 3

Ngày 09/04/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu Cơ bản cho 33 học viên bao gồm: 17 ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 72 – BUỔI 2

Ngày 26/03/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu Cơ bản cho 40 học viên bao gồm: 19 ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 72 – BUỔI 1

Ngày 19/03/2023, Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính với 47 học viên bao gồm 24 học viên là học sinh, ...

TỔNG KẾT LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71

Ngày 26/02/2023, Bà Dương Phương Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã cùng các học viên lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính khóa 71 hoàn ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71 – BUỔI 9

Ngày 19/02/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Đọc tín hiệu môi cơ bản cho 18 học viên gồm 08 học ...

LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 71 – BUỔI 8

Ngày 12/02/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn về chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 18 học viên ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip