[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 11/2022

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính Khóa 71 dành cho sinh viên/nhân viên các chuyên ngành: Công ...

BUỔI 6 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 24 và 25/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu trình độ Cơ bản cho 30 học viên ...

BUỔI 3 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 20 và 21/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 47 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

BUỔI 2 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 13 và 14/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 49 học viên là sinh viên, các chuyên ngành Giáo dục đặc ...

KHAI GIẢNG LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 06 và 07/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu trình độ Cơ bản cho tổng số 56 ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thịnh (CED) tuyển sinh thường xuyên các chương trình học như sau: I. LỚP 1.1 Lớp Giáo dục-Hướng nghiệp-Hòa nhập: dành cho học sinh khiếm ...

[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 08/2022

[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 08/2022 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp ...

GIÁO DỤC GIAO TIẾP TOÀN DIỆN

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ khiếm thính khi hòa nhập cộng đồng, bên cạnh việc học văn hóa thì việc rèn luyện kỹ năng nghe, nói cùng những kỹ năng sống khác là mục tiêu ...

BUỔI 7 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68

Ngày 03/07/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 20 học viên là ...

KHI TRẺ KHIẾM THÍNH HỌC NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

Tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), bên cạnh việc học văn hóa, các bạn học sinh còn được chú trọng rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho bước đường hòa nhập ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip