THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO "KỸ NĂNG HỖ TRỢ NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN) Ở BỆNH VIỆN"

Nhằm mục đích hỗ trợ các bệnh viện từng bước hoàn thành Tiêu chí A2.5 về việc người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ với các khoa, phòng và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện ...

[THÔNG BÁO CHIÊU SINH] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH THÁNG 11/2022

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) thông báo khai giảng lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính Khóa 71 dành cho sinh viên/nhân viên các chuyên ngành: Công ...

BUỔI 5 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 17 và 18/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 30 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

BUỔI 4 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 10 và 11/09/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 38 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

BUỔI 3 - LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHÓA 69 và 70

Ngày 20 và 21/08/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 47 học viên là sinh viên ngành Giáo dục đặc biệt, Công ...

TỔNG KẾT LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH KHOÁ 68

Ngày 24/07/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã cùng các học viên lớp Kỹ năng giao tiếp với người khiếm thính khóa 68 hoàn thành buổi học cuối cùng. ...

BUỔI 7 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68

Ngày 03/07/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 20 học viên là ...

BUỔI 6 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 19/06/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn chuyên đề Ngôn ngữ ký hiệu - trình độ Cơ bản cho 20 học viên là ...

BUỔI 4 - LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 05/06/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 20 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

BUỔI 2 CỦA LỚP NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CƠ BẢN KHÓA 68 (KHÓA HỌC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH)

Ngày 22/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã tập huấn cho 22 học viên là nhân viên xã hội, sinh viên và một số học viên ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip