HỖ TRỢ MIỄN PHÍ PHÁP LÝ

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) đã thực hiện các buổi truyền thông về "Thúc đẩy việc hỗ trợ pháp lý ban đầu và thực thi chính sách thăm, khám chữa bệnh cho ...

Tham vấn đồng cảnh / Tư vấn

CED thực hiện tham vấn, tư vấn cho người/trẻ khiếm thính, phụ huynh của người/trẻ khiếm thính; tất cả những cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực khiếm thính (điếc/nghe ...

DỰ ÁN “THÚC ĐẨY VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAN ĐẦU VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH THĂM KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN)” - Truyền thông pháp luật cho phụ huynh CED

Sáng thứ bảy, ngày 17/10/2020, tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), 15 phụ huynh và các giáo viên, những người hỗ trợ trẻ khiếm thính, đã tham dự buổi nói ...

DỰ ÁN “THÚC ĐẨY VIỆC HỖ TRỢ PHÁP LÝ BAN ĐẦU VÀ THỰC THI CHÍNH SÁCH THĂM KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH (ĐIẾC, NGHE KÉM, MẤT THÍNH LỰC MUỘN)”

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đang từng bước triển khai dự án do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Justice Initiatives Facilitation Fund – JIFF) phê duyệt ...

HỘI THẢO TẬP HUẤN “LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”

HỘI THẢO TẬP HUẤN “LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NHẬN THỨC, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DỰ ÁN CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF)”     Trung tâm ...

KHẢO SÁT NHU CẦU TƯ VẤN/CHIA SẺ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGƯỜI KHIẾM THÍNH TRONG CUỘC SỐNG

  Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đang có kế hoạch thực hiện một chương trình tư vấn lưu động (online và offline) ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Trước hết ở ...

BÀI 5: VẤN ĐỀ KHIẾM THÍNH VỚI NGƯỜI LÀM CHÍNH SÁCH

NGÀY THÍNH LỰC THẾ GIỚI – 03/3/2020   Để truyền thông cho “Ngày thính lực Thế giới – 03/3/2020”, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) sẽ dành một tuần đăng tin ...

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2018

        ...

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2018

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)   Ngày 1/12/2108, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), Câu lạc bộ (CLB) Khiếm Thính TP.HCM cùng với nhiều ...

TẬP HUẤN “GIÁO DỤC TRẺ KHIẾM THÍNH: KỸ NĂNG ĐỌC TIN HIỆU MÔI” TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT DAKLAK.

  Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) được mời giảng dạy về “Giáo dục Trẻ khiếm thính: Kỹ năng đọc tín hiệu môi” cho 35 giáo viên ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip