Tin hoạt động CED

Hình ảnh hoạt động

Sinh hoạt CLB khiếm thính TPHCM

Sinh hoạt CLB khiếm thính TPHCM

Tặng máy trợ thính

Tặng máy trợ thính

HT Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật

HT Bình Đẳng Cho Người Khuyết Tật

Can thiệp sớm

Can thiệp sớm

Tặng máy trợ thính cho học sinh nghèo Đồng Tháp 14.01.18

Tặng máy trợ thính cho học sinh nghèo Đồng Tháp 14.01.18

Lớp NNKH khóa 57

Lớp NNKH khóa 57