Tiếng Việt Tiếng Anh

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI KHIẾM THÍNH (CED)

Chiếc cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau.

Fanpage facebook CED Youtube channel CED

Đào tạo > Chương trình hòa nhập

Chương trình Hòa nhập

1. Chương trình học “Lớp 1 dự bị”

- Đối tượng: Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. (từ 5 đến 8 tuổi)
- Nội dung:

 • Dạy theo khung chương trình lớp một của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Dạy đánh vần, tập viết chữ; Học đếm số, so sánh, làm phép cộng trừ
 • Dạy những đức tính tốt cho các em
 • Dạy kỹ năng học hòa nhập

- Thời gian: 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)
- Học phí: 3.000.000 VNĐ/học sinh/tháng.

 

2. Chương trình học “Hỗ trợ học đường”

- Đối tượng: Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ đang học hòa nhập: cấp 1,cấp 2 và cấp 3 (một buổi học ở Trường, một buổi học tại CED)

- Nội dung:

 • Hướng dẫn, giải thích bài học ở trường cho các em hiểu rõ và nắm chắc hơn (bài dạy theo “Sổ báo bài” ở lớp các em đang theo học)
 • Ôn bài thi theo từng học kỳ.
 • Chia sẻ, giải thích, động viên tinh thần khi các em tự ti, mệt mỏi, chán nản không muốn học do một nguyên nào đó tác động
 • Hỗ trợ tất cả các môn học cho học sinh cấp 2,3 (kể cả môn Anh văn)

- Thời gian: 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do phụ huynh chọn)
- Học phí:

 • 5 buổi trong tuần: 2.500.000 VNĐ/học sinh/tháng
 • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
 • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng

 

3. Chương trình học “Tiếng Anh”

- Đối tượng: Học sinh / người khiếm thính (điếc, nghe kém)
- Nội dung: Dạy đọc-viết (chính), nói-nghe (theo khả năng) theo yêu cầu người học
- Thời gian: 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do người học/phụ huynh chọn)
- Học phí:

 • 5 buổi trong tuần: 2.500.000VNĐ/học sinh/tháng
 • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
 • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng