Chương trình Hòa nhập

1. Chương trình học “Lớp 1 dự bị”

- Đối tượng: Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. (từ 5 đến 8 tuổi)
- Nội dung:

 • Dạy theo khung chương trình lớp một của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Dạy đánh vần, tập viết chữ; Học đếm số, so sánh, làm phép cộng trừ
 • Dạy những đức tính tốt cho các em
 • Dạy kỹ năng học hòa nhập

- Thời gian: 8g – 16g, từ thứ hai đến thứ sáu (thứ bảy, chủ nhật nghỉ)
- Học phí: 3.000.000 VNĐ/học sinh/tháng.

 

2. Chương trình học “Hỗ trợ học đường”

- Đối tượng: Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ đang học hòa nhập: cấp 1,cấp 2 và cấp 3 (một buổi học ở Trường, một buổi học tại CED)

- Nội dung:

 • Hướng dẫn, giải thích bài học ở trường cho các em hiểu rõ và nắm chắc hơn (bài dạy theo “Sổ báo bài” ở lớp các em đang theo học)
 • Ôn bài thi theo từng học kỳ.
 • Chia sẻ, giải thích, động viên tinh thần khi các em tự ti, mệt mỏi, chán nản không muốn học do một nguyên nào đó tác động
 • Hỗ trợ tất cả các môn học cho học sinh cấp 2,3 (kể cả môn Anh văn)

- Thời gian: 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do phụ huynh chọn)
- Học phí:

 • 5 buổi trong tuần: 2.500.000 VNĐ/học sinh/tháng
 • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
 • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng

 

3. Chương trình học “Tiếng Anh”

- Đối tượng: Học sinh / người khiếm thính (điếc, nghe kém)
- Nội dung: Dạy đọc-viết (chính), nói-nghe (theo khả năng) theo yêu cầu người học
- Thời gian: 02 tiếng/ buổi (số buổi và giờ học do người học/phụ huynh chọn)
- Học phí:

 • 5 buổi trong tuần: 2.500.000VNĐ/học sinh/tháng
 • 3 buổi trong tuần: 2.000.000 VNĐ/học sinh/tháng
 • 2 buổi trong tuần: 1.500.000 VNĐ/học sinh/tháng

 

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip