NGOẠI KHÓA: XEM PHIM “CODA – GIAI ĐIỆU CON TIM”

Ngày 15/09/2023, tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), các bạn học sinh lớp STEM đã có buổi ngoại khóa xem phim “Coda – giai điệu con tim”. ...

NGOẠI KHÓA: VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày 25/08/2023, tại Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), các bạn học sinh lớp STEM đã có buổi ngoại khóa với chủ đề: ”Văn hóa ứng xử trên mạng xã hội”. ...

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG - THAM VẤN ĐỒNG CẢNH

Ngày 04/7/2023, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tư vấn cho gia đình người khiếm thính về các vấn đề liên quan tới chủ quyền ...

HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Sáng chủ nhật ngày 14/11/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm Thính (CED) đã tổ chức hội thảo trực tuyến báo cáo kết quả khảo sát “Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu bệnh ...

HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU BỆNH NHÂN KHIẾM THÍNH: KHẢO SÁT TRƯỜNG HỢP “BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM”

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED) sẽ tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả Khảo sát “Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu bệnh nhân khiếm thính: khảo sát trường hợp “Bộ ...

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH (BUỔI 4)

Ngày 20/10/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức buổi sinh hoạt thứ tư trong hoạt động chuỗi sáu buổi sinh hoạt hàng tháng sau khóa “Bồi dưỡng ...

Chương trình Hòa nhập

1. Chương trình học “Lớp 1 dự bị” - Đối tượng: Trẻ khiếm thính và trẻ có khó khăn về ngôn ngữ. (từ 5 đến 8 tuổi) - Nội dung: Dạy theo khung chương trình lớp một của Bộ Giáo dục và ...

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH LẦN 3

  Ngày 11/09/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức buổi sinh hoạt thứ ba trong hoạt động chuỗi sáu buổi sinh hoạt hàng tháng sau khóa “Bồi dưỡng ...

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH LẦN 2

  Ngày 21/08/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức buổi sinh hoạt thứ hai trong hoạt động chuỗi sáu buổi sinh hoạt hàng tháng sau khóa “Bồi dưỡng ...

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH LẦN 1

  Ngày 24/07/2021, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên nằm trong hoạt động chuỗi sáu buổi sinh hoạt hàng tháng sau khóa “Bồi ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip