NHẬN THỨC VỀ ĐIẾC (DEAF AWARENESS)

Trên tinh thần “Tháng nhận thức về Điếc” (Tháng 9 hàng năm), Tổ chức Tình nguyện viên Australia (Australian Volunteers Program gọi tắt là AVP), một sáng kiến của Chính phủ Australia, đã tổ chức một buổi chia sẻ trực tuyến “Nhận thức về điếc” cho tình nguyện viên và các đối tác của AVP ở Đông Á vào 12/9/2023.

Trong chương trình, các diễn giả đã chia sẻ sự bất tiện và khó khăn của người điếc trong quá trình sinh hoạt, học tập hay tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng. Bên cạnh đó, để người điếc có thể tiếp cận các dịch vụ hay được trợ giúp toàn diện thì việc hỗ trợ như phiên dịch ngôn ngữ kí hiệu là điều rất cần thiết. Ngoài ra, chương trình còn chia sẻ về kĩ năng đọc tín hiệu môi.

Tinh thần của buổi chia sẻ được đúc kết qua câu nói của Diễn giả: "Tôi nhận lại nhiều hơn những gì tôi cho đi. Kiến thức tôi đã được người khác truyền lại cho tôi, và tôi cảm thấy thật ích kỷ nếu tôi không truyền lại cho người khác".

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED), chân thành cảm ơn AVI đã tạo cơ hội để CED cùng đồng hành với chương trình ổn định và bền vững.

Dự án đã làm liên quan

KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
YOGA VỚI HỌC SINH KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip