Danh sách cá nhân, tổ chức nhà tài trợ 2015

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2015

STT Cá nhân- Tổ chức tài trợ Nội dung tài trợ Số tiền hoặc
hiện vật
1
Bác Hoa ở Canada
 
Hỗ trợ hoạt động CED 300 CAD
2
Bà Nguyễn Thị Diễm Trang
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 3.000.000 VNĐ
3
Lãnh sứ Quán Úc
 
Mua trang thiết bị 67.500.000 VNĐ
4 Lion Foundation Germany Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED 50 máy trợ thính đã qua sử dụng
5
Bà Hanna Viên CANADA
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 550 CAD
6
Hương Lâm CHICAGO
 
Hỗ trợ hoạt động CED 100 USD
7
Dương Phương Dung
 
Hỗ trợ hoạt động CED 50 USD
8 Hear and Say Center Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED 84 máy trợ thính mới
9 Troi Lee Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED 69 máy trợ thính đã qua sử dụng
10 Marcel Bobeldijk Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED 31 máy trợ thính đã qua sử dụng
11
Bà Phạm Thị Thúy Hằng
(từ tháng 3/2015 đến 12/2015)
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 5.000.000 VNĐ
12
Ông/Bà Phạm Thành Hỗ
 
Hỗ trợ hoạt động CED 5.000.000 VNĐ
13
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ
14
Ông Bà Nguyễn Thành Nhơn
 
Hỗ trợ hoạt động CED 10.000.000 VNĐ
15 Hear and Say Center Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ khiếm thính nghèo CED 87 máy mới SP
16
Trần Duy Hiến
(từ tháng 09 đến tháng 12/2015)
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 2.400.000 VNĐ
17
Bà  Nguyễn Lan Uyển Dung
(Từ tháng  01/2015)
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 500.000 VNĐ/tháng
18
Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ/tháng
19
Bà Dương Phương Oanh
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ/tháng


Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người Khiếm thính (CED)
Trân trọng cảm ơn

Danh sách tài trợ liên quan

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2022
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2021
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2020
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2019
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2018

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip