Danh sách cá nhân, tổ chức nhà tài trợ 2024

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2024 ...

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 07 NĂM 2023

Phần 1: Tin hoạt động của CED Phần 2: Báo cáo “Quỹ máy trợ thính của CED” Phần 3: Tư vấn / tham vấn đồng cảnh ...

Danh sách cá nhân, tổ chức nhà tài trợ 2023

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2023 ...

CHIA SẺ “CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH (Điếc, nghe kém, mất thính lực muộn)”

Ngày 28/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã chia sẻ về “Công tác xã hội với Người khiếm thính (Điếc, nghe kém, mất ...

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 12 NĂM 2021

Phần 1: Tin hoạt động của CED - Ngày 02/12/2021, Cô Tô Thị Bích Phương và Cô Bùi Thị Ngọc đã đại diện Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) có buổi họp định hướng ...

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2022

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2022 ...

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2021

       STT      Cá nhân - Tổ chức tài trợ            Nội dung tài trợ Số tiền hoặc hiện vật 1 Bà Trần Châu Hoàng Vân Hỗ trợ học phí cho trẻ em nghèo CED 6.000.000 VNĐ 2 Bà Phạm Thị ...

NGƯỜI KHIẾM THÍNH CẦN CÓ GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC QUYỀN LỢI NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH.

  Theo Luật Người khuyết tật 2010 quy định những Quyền và Chính sách tiêu biểu mà người khuyết tật được hưởng như sau:   - Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội   - Được chăm ...

HỖ TRỢ MIỄN PHÍ PHÁP LÝ

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục Người khiếm thính (CED) đã thực hiện các buổi truyền thông về "Thúc đẩy việc hỗ trợ pháp lý ban đầu và thực thi chính sách thăm, khám chữa bệnh cho ...

Thông tin ủng hộ

I. Các kênh tài trợ: 1.Tài trợ học bổng cho học sinh khiếm thính gia đình nghèo đang theo học ở CED. Mức học bổng tùy thuộc vào Mạnh thường quân và có thể hỗ trợ hàng tháng hoặc 1 ...

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip