Danh sách cá nhân, tổ chức nhà tài trợ 2016

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2016

STT Cá nhân- Tổ chức tài trợ Nội dung tài trợ Số tiền hoặc
hiện vật
1
Bà Nguyễn Thị Diễm Trang
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 9.000.000 VNĐ
2
Bà Trần Thị Minh Giao
 
Hỗ trợ hoạt động CED 4.000.000 VNĐ
3
Bà Quách Tuyết Mai và 
Bà Quách Tuyết Kiều
 
Hỗ trợ mua máy trợ thính cho trẻ khiếm thính gia đình nghèo 200 USD
4
Robert, Chris, Brian, David, Melinda, Joyce,
Brenda, Rosalie
 
Hỗ trợ hoạt động CED 40 USD
5
Hi Cu hc Sinh Quang Minh Sa Đéc
Thomas Trinh - California, USA
Kenneth Lee - California, USA 
David Hang  - California, USA 
Lưu Tiên Vinh (A Uí) - Chicago, USA
Trương Chí Thành - Washington, USA
Văn Tiến Hùng - Taxas, USA
Trần Ái Lan - California, USA
Trương Văn Tư - Washington, USA
Karen Lieu - California, USA
Hung Vinh Quach (Harry)  - California
 
Hỗ trợ mua máy trợ thính cho trẻ khiếm thính gia đình nghèo 1.700 USD
6
Bà Trần Châu Hoàng Vân
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 6.000.000 VNĐ
7
Bà Nguyễn Thị Bạch Phượng
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ
8
Bà Phạm Thị Thúy Hằng
 
Hỗ trợ hoạt động CED 5.000.000 VNĐ
9
Bà Dương Phương Oanh
 
Tặng quà cho học viên CED 3.000.000 VNĐ
10
Bà Minh Nguyệt Hạnh
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 4.000.000 VNĐ
11
Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 1.000.000 VNĐ
12
Mr. Germ Doornbos
 
Quà Trung thu 2.000.000 VNĐ
13
Công ty TNHHSX Thương mại Phúc Long
 
Tặng Bánh Trung thu 30 cái
14
Ông Trần Duy Hiến (Nga)
 
Hỗ trợ hoạt động CED 9.000.000 VNĐ
15
Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ/tháng
16
Bà Trần Thiên Trà 
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ
17
Công ty TNHH SONOVA Việt Nam
 
Hỗ trợ hoạt động CED 5.000.000 VNĐ/tháng
18
Bà Nguyễn Thị Bích Trâm
 
Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ/tháng
19
Bà  Nguyễn Lan Uyển Dung 
 
Hỗ trợ học phí cho trẻ 500.000 VNĐ/tháng
20 Bà  Dương Phương Oanh 
Hỗ trợ hoạt động CED
 
1.000.000 VNĐ/tháng

 

Danh sách tài trợ liên quan

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2022
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2021
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2020
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2019
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2018

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip