Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2017

DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ 2017
 
STT Cá nhân- Tổ chức tài trợ Nội dung tài trợ Số tiền hoặc
hiện vật
1 Bà Trần Châu Hoàng Vân Hỗ trợ học phí cho trẻ 6.000.000 VNĐ
2 Bà Nguyễn Thị Bích Trâm Hỗ trợ hoạt động CED 2.000.000 VNĐ
3 Bà Minh Nguyệt Hạnh Hỗ trợ học phí cho trẻ 7.000.000 VNĐ
4 Tổng Lãnh Sự Quán Nhật tại TP.HCM Tài trợ mua 01 máy đo thính lực 237.193.252 VNĐ
5 Bà  Nguyễn Lan Uyển Dung Hỗ trợ học phí cho trẻ 6.000.000 VNĐ
6 Hear and Say, Australia Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ Hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ em khiếm thính nghèo CED 86 máy trợ thính mới
7 Ông Tần Thanh Tao Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ
8 Ông Trần Duy Hiến Hỗ trợ học phí cho trẻ 6.000.000 VNĐ
9 Bà Trần Thị Minh Giao Hỗ trợ hoạt động CED 4.000.000 VNĐ
10 Bà  Dương Phương Oanh Tặng quà cho trẻ CED 2.500.000 VNĐ
11 Bà Dương Thị Bích Thùy Hỗ trợ 03 bộ bàn ghế học sinh 1.600.000 VNĐ
12 Công ty TNHH TM&SX Nguyễn Trường Thắng Hỗ trợ hoạt động CED 1.500.000 VNĐ
13 CATHERINE NGUYEN Hỗ trợ 07 bộ bàn ghế học sinh 200 USD
14 Lion Foundation Germany Tài trợ máy trợ thính cho Quỹ Hỗ trợ máy trợ thính cho trẻ em khiếm thính nghèo CED 72 máy trợ thính đã qua sử dụng
15 KENNETH LEE - California, USA  Hỗ trợ mua 04 máy trợ thính cho trẻ em khiếm thính gia đình nghèo 1.000 USD
17 Gia đình Ông Nguyễn Thành Nhơn và Bà Trần Thị Vinh Hỗ trợ hoạt động CED 20.000.000 VNĐ
18 Bà Phan Quỳnh Anh Hỗ trợ hoạt động CED 10.000.000 VNĐ
19 Công ty TNHH SX Thương mại Phúc Long (Bs.Lâm Hiếu Minh) Tặng quà Trung thu 30 phần
20 Ông Trần Thanh Thiện Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ
21 Tổ chức LIN Tài trợ Laptop 03 Laptop đã qua sử dụng
22 ST ANDREW’S SOCIETY Hỗ trợ hoạt động CED 11.500.000 VNĐ
23 Ông Đỗ Hữu Hoàng Hỗ trợ hoạt động CED 5.500.000 VNĐ
24 Bà  Dương Phương Oanh Hỗ trợ hoạt động CED 1.000.000 VNĐ/tháng

 

Danh sách tài trợ liên quan

Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2022
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2021
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2020
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2019
Danh sách cá nhân, tổ chức tài trợ năm 2018

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip