GIỜ HỌC VẼ

Mong giờ Mỹ thuật mỗi thứ hai

Cả lớp nghe cô hướng dẫn bài

“Tĩnh vật” êm đềm nghiêng bóng xuống

“Chân trời” rạng rỡ ánh ban mai

Nét cọ kèm theo nhiều mơ ước

Sắc màu truyền tải mộng tương lai

Trung Tâm Khiếm Thính nhà em đó

Yêu giờ Mỹ thuật mỗi thứ hai.

            

            

            

Tin hoạt động CED liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip