KHIẾM THÍNH CHỈ LÀ BẤT TIỆN, KHÔNG PHẢI LÀ BẤT HẠNH

Ngày 20/11/2021, ThS.Dương Phương Hạnh - Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã có buổi nói chuyện cùng sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) theo lời mời từ Ban điều hành Mạng Lưới Lãnh đạo Service - Learning (LNS) trực thuộc UEF.

Chủ đề của buổi nói chuyện là ‘Khiếm Thính chỉ là bất tiện, không phải là bất hạnh”. Các em sinh viên được dẫn dắt thông tin về đặc điểm, cách giao tiếp với cộng đồng người khiếm thính cùng  lối sống tích cực để hòa nhập cộng đồng, đúng như chủ đề buổi nói chuyện. Các em cũng được trải nghiệm làm người khiếm thính NGHE qua NHÌN; khám phá được cái hay của ngôn ngữ ký hiệu - vẫn dịch được nội dung ngắn diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu dù rằng chưa từng học qua ký hiệu.

Mong rằng, sau buổi chia sẻ, các bạn sinh viên đồng cảm hơn với người khiếm thính, để cùng chung tay hỗ trợ người khiếm thính như Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã và đang thực hiện.

 

 

 

 

Tin hoạt động CED liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 NĂM 2021
BÓNG RỔ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip