TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH

Ngày 28/04/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã họp mặt với Bà Phan Thị Ngọc Thanh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 2 - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước về việc trợ giúp pháp lý, truyền thông pháp luật cho người khiếm thính (Điếc, Nghe kém, Mất thính lực muộn).

Sau buổi họp mặt, CED và Trung tâm Trợ giúp pháp lý TPHCM sẽ phối hợp cùng nhau thực hiện các hoạt động sau:

1. Tổ chức các buổi truyền thông pháp luật theo nhu cầu cộng đồng

2. Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khiếm thính/người khuyết tật.

3. Tập huấn kỹ năng giao tiếp và hỗ trợ người khiếm thính dành cho các Trợ giúp viên và Luật sư.

Quý Anh Chị là người khiếm thính hay có con em, học sinh là người khiếm thính có quan tâm hoặc có nhu cầu trợ giúp pháp lý, xin vui lòng đăng ký thông tin tại: https://forms.gle/tJ8qu91iAEwi4QKB7

         

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp TPHCM cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý như: người nghèo, người khuyết tật, trẻ em, người có công cách mạng, người cao tuổi, v.v . Những năm gần đây, Trung tâm có nhiều chương trình hướng đến hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật, và phối hợp với các quận huyện trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động nhằm truyền thông và hỗ trợ thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người khuyết tật (nhiều dạng tật khác nhau).

Thông tin về Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà Nước: https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn/trung-tam-tro-giup...

Dịch vụ hỗ trợ liên quan

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
HỌC SINH KHIẾM THÍNH VÀ VIỆC HỌC
GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip