TƯ VẤN GIÁO DỤC HÒA NHẬP CHO TRẺ KHIẾM THÍNH

Ngày 01/03/2022, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) đã tư vấn trực tuyến với phụ huynh về việc học hòa nhập tại trường phổ thông cấp 2 của trẻ khiếm thính.

Vấn để của trẻ là gặp khó khăn trong việc học hòa nhập, nhất là trong thời gian dịch bệnh covid, giáo viên và bạn học đều đeo khẩu trang.

Cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc Trung tâm đã lắng nghe và chia sẻ với phụ huynh về dạy trẻ kỹ năng tự học trên lớp và ở nhà để trẻ hòa nhập với các bạn được thuận lợi. Đồng thời, Cô Hạnh cũng chia sẻ với phụ huynh các thông tin về việc giáo dục hòa nhập tại các trường học theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn thông tin tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-03-2018-TT-BGDDT-quy-dinh-ve-giao-duc-hoa-nhap-doi-voi-nguoi-khuyet-tat-376274.aspx

                

Dịch vụ hỗ trợ liên quan

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG
HỌC SINH KHIẾM THÍNH VÀ VIỆC HỌC
GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip