HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Sáng ngày 31/03/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) cùng các giáo viên đã có buổi trao đổi với TS Lê Thị Ngọc Thơ, trường Đại học Công Nghệ TP.HCM về hỗ trợ nghiên cứu khoa học với đề tài "Dịch thuật thủ ngữ Tiếng Việt tự động".

Đề tài nghiên cứu xuất phát từ mong muốn hỗ trợ cộng đồng phát triển bền vững và giảm đi sự bất bình đẳng trong xã hội của nhóm sinh viên của Trường. Nhóm có định hướng phát triển thành phần mềm để hỗ trợ cộng đồng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu cũng như người Điếc có được sự thuận tiện trong việc học tập, giao tiếp và hòa nhập xã hội trong tương lai.

            

Dịch vụ hỗ trợ liên quan

TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHIẾM THÍNH
HỌC SINH KHIẾM THÍNH VÀ VIỆC HỌC
GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip