NGOẠI KHÓA: TẬP HUẤN KỸ NĂNG GIAO TIẾP - CHỦ ĐỀ “NGÔI XƯNG”

Buổi chiều vào ngày 06/12/2023 tại lớp học STEM, sinh viên Hoài Tâm và Phương Dung  - nhóm sinh viên thực tập trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) đã tổ chức buổi tập huấn kỹ năng giao tiếp cho các em học sinh ở lớp học STEM với chủ đề “Ngôi xưng”.

Thông qua chủ đề “Ngôi xưng”, nhóm sinh viên thực tập muốn các em học sinh hiểu và biết cách sử dụng các ngôi xưng trong giao tiếp xã hội một cách phù hợp. Buổi tập huấn kỹ năng gồm các nội dung như sau:

  1. Giới thiệu một số ngôi xưng.
  2. Tại sao phải dùng đúng ngôi xưng trong giao tiếp?
  3. Nhận biết các ngôi xưng.
  4. Phân tích các ngôi xưng.

Sau tiết học lý thuyết thì các em học sinh lớp học STEM được ôn tập lại kiến thức đã học thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm và thực hành giao tiếp trước lớp học.

Dự án đang làm liên quan

NGÀY THÍNH LỰC THẾ GIỚI 03/03
CED CƠ SỞ THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI
CED - CƠ SỞ THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip