NGƯỜI KHIẾM THÍNH CẦN CÓ GIẤY XÁC NHẬN KHUYẾT TẬT ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC QUYỀN LỢI NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH.

 

Theo Luật Người khuyết tật 2010 quy định những Quyền và Chính sách tiêu biểu mà người khuyết tật được hưởng như sau:

 

- Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội

 

- Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật;

 

- Được nhận trợ cấp hàng tháng

 

- Được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, ưu tiên khám chữa bệnh tại bệnh viện.

 

- Được miễn, giảm học phí, hỗ trợ học bằng phương pháp phù hợp với dạng tật.

 

- Được đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí.

 

- Được tạo điều kiện vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội.

 

- Được tham gia và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, hỗ trợ giảm hoặc miễn giá vé.

 

Vì vậy, để được hưởng các quyền lợi như trên, Người khiếm thính cần có giấy xác nhận khuyết tật để được hưởng các quyền lợi được Nhà nước quy định. Người khiếm thính hoặc phụ huynh có con em khiếm thính hãy liên lạc với trung tâm CED để được luật sư tư vấn miễn phí về thủ tục làm giấy xác nhận khuyết tật.

 

Xin vui lòng điền form đăng ký:   https://forms.gle/NhnsNXQdgnMe1XZR9

 

Hoặc liên hệ trực tiếp đến Luật sư: Cô Nguyễn Thị Xuân Hương - Số điện thoại/zalo: 0907010680

Email: luatsuxuanhuong@baotrotuphap.com

 

Trân trọng.

 

Nguồn:  https://luatketnoi.vn/quyen-cua-nguoi-khuyet-tat/

 

 

 

Dự án đang làm liên quan

BUỔI SINH HOẠT NHÓM BỒI DƯỠNG PHIÊN DỊCH NNKH LẦN 5
HỘI THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip