CHIA SẺ “CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHIẾM THÍNH (Điếc, nghe kém, mất thính lực muộn)”

Ngày 28/05/2022, Bà Dương Phương Hạnh – Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Giáo Dục Người Khiếm Thính (CED) đã chia sẻ về “Công tác xã hội với Người khiếm thính (Điếc, nghe kém, mất thính lực muộn cho 16 sinh viên năm 1, 2 ngành Công tác xã hội, trường Đại học Văn Lang tại Trung tâm CED. Các nội dung chia sẻ gồm:

1. Hoạt động CED

2. Các mốc thời gian quan trọng trong quá trình phát triển CED

3. Tại sao có các dịch vụ của CED

4. Sản phẩm phục vụ cộng đồng từ các dự án

5. Thực hiện bài thu hoạch: Đọc văn bản, báo cáo và đánh giá về:

- Quỹ máy trợ thính

- Tiếp nhận thân chủ/Phiếu tham vấn

- Facebook https://www.facebook.com/CED.Thegioikhiemthinh

- Website: https://www.ced.org.vn/

Buổi chia sẻ đã cung cấp kiến thức thực tế và tạo điều kiện cho sinh viên được tìm hiểu về các dịch vụ xã hội của CED nhằm hỗ trợ cho hoạt động kiến tập tại cơ sở Khoa Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Văn Lang mong muốn cho sinh viên có trải nghiệm từ thực tế tại các cơ sở như CED.

            

            

            

            

            

Tin hoạt động CED liên quan

TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2022
TIN HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2022
‘VŨ MÔN HÓA LONG – CÁ CHÉP HÓA RỒNG”
SINH VIÊN KHIẾM THÍNH HỌC TIẾNG ANH

Bài đọc nhiều nhất

Thông báo

Video Clip